Nieuws

Monumentale Serre                      Restauratie van RijksMonumentaal woonhuis

Verbouw Woonhuis                       Verbouwing woonhuis te Woudsingel Heerenveen 

1100m utiliteit                              Uitbreiding Herman de Vries Interieur in uitvoering

Woonboerderijen                            Diverse woonboerderijen intern verbouwd

19-11-1927                                          90 jaar! geleden ingeschreven in handelsregister

Restauratie Bakkeveen                  Restauratie Rijks-monumentale boerderij in uitvoering gekregen

Uitbreiding Woonhuis                  Ruime uitbreiding van woonhuis in uitvoering te Boornbergum 

Rijksmonument                              Restauratie in uitvoering Rijks-monumentale woning te Heerenveen

Iepen Doar                                        m.i.v. 1 April 2017 is "de Iepen Doar" Hoofdstraat 3 Gorredijk 100% verhuurd; 10 woonstudio's + 3 kantoren

Nieuwbouw Overwijk                        De nieuwe uitbreiding voor Overwijk Koffie is opgeleverd

Appartementen verkocht                 De twee ontwikkelde koopappartementen zijn in 2016 verkocht

Poorth Orthopedie                         afgelopen maand is Poorth nieuwe huurder in Hoofdstraat 3 naast Buurtzorg Gorredijk: welkom!

Verbouw Overwijk                 Binnenkort starten we met aanpassing/ uitbreiding bedrijfspand aan Tolhusleane 

Appartementen                               Nog 1 te koop! andere appartement is verkocht: oplevering 1 juli 2016

Begeleid Wonen                             1 april 2016 zijn er 3 extra woonstudios opgeleverd aan Puer Leven in style

BouwGarant                                     Gaat u voor zekerheid & Garantie? Wij zijn de! BouwGarant aannemer uit Gorredijk 

Projectontwikkeling                           Wij hebben 2 casco appartementen gekocht die naar wens kunnen worden ingedeeld boven Apotheek Gorredijk

Puer wonen in style                           De 7 woonstudio's en algemene woonruimte zijn in gebruik genomen. Er zijn nog 3 studio's in ontwikkeling 

Sanitaire Unit                                      Wij hebben tbv de watersporters nieuwbouw van een sanitaire unit uitgevoerd iov Gemeente Opsterland 

Iepen Doar                                         Puer is met ingang van 1 Juni huurder voor begeleid wonen in Hoofdstraat 3. Momenteel is de verbouwing in volle gang

BTW 6%!                                               De 6% BTW regeling is verlengd tot 1 juli 2015

Woonoffensief                                     Wij staan 15-02 a.s. ook op Woon Offensief beurs te Beetsterzwaag www.woonoffensief.nl

Kerstvakantie                                        23-12 '13 t/m 05-01 '14 gesloten

IepenDoar                                                                                              Buurtzorg Gorredijk Eo is eerste huurder & Makelaardij Gorredijk Annelies Atsma volgt 1 maart 2014

Projectontwikkeling                               Wij hebben Hoofdstraat 3 Gorredijk aangekocht om te ontwikkelen tot luxe woonappartement  met kantoor voor interesse bel 0513-464646

Zwembad & Veranda                             Wij hebben de bouw van een zwembad en Luxe veranda in Oranjewoud in opdracht

Vernieuwbouw Lemmer                      Wij zijn gestart met ver- en nieuwbouw woonhuis te Lemmer

6% BTW !                                                                                                      miv. 1 maart 6% BTW op werkloon bij onderhoud & renovatie van woningen 

Verbouw Broekens                                                                                                Wij starten binnenkort met de verbouw/uitbreiding van Mechanisatiebedrijf Broekens

2013 actie-jaar
In verband met 50 jaar Bouwbedrijf Posthumus in 2013 diverse acties; 1e kwartaal "oude tijden herleven" 17% BTW!  

Restauratie Bakkerij
we zijn half oktober gestart met de verbouw/ restauratie "De Bakkers van Verloop" te Beetsterzwaag

Postbus vervallen
m.i.v. eind oktober is onze postbus vervallen; graag alle post naar Molenwal 41 8401CE Gorredijk.

IJge Eyer met pensioen
sinds 1 sept. jl. maakt IJge Eyer gebruik van de vroegpensioen regeling na dienstverband van bijna 40 jaar bij ons van harte gegund! 

Renovatie 36 woningen
in opdracht van Elkien woning verbetering plan uitvoeren W.Eelkestrjitte Gorredijk van huidig E/F/G naar B/C label incl.bewoners begeleiding, Keuken/Douches/Toilet renovaties & onderhoud voeg-/zink-& schilderwerk start na bouwvak 

Rabobank/ZiuZ
verbouw Rabobank wordt 6 juni opgeleverd en ZiuZ verhuisd 8 juni naar hun nieuw verbouwde kantoor

Netwerkbeurs Thialf
3 april '12 stonden wij op netwerkbeurs tijdens WKu18

Abri Lippenhuizen
Abri is 15-03 '12 bij kruispunt Trijehoek geplaatst

Rabobank verbouw
wij zijn 21-02 '12 gestart met verbouw Rabobank Gorredijk

Villa Vleermuis
In L.C. van 17-12 '11 stond redactioneel stuk over unieke vleermuistoren door ons uitgevoerd.

Verreiker
Na 16 jaar trouwe dienst is onze "Sambron" heftruck ingeruild voor een verreiker met meer bereik.

Elkien
Wij hebben opdracht van Elkien om woningverbetering appartementen Formanjestrjitte uit te voeren 1-10

Polyplus dealer
Wij zijn m.i.v. 24 juni dealer geworden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame goten van Polyplus

6% BTW verlengd
BTW korting (op arbeid) is verlengd tot 1 okt.'11 mits gestart voor 1 juli !!

Burgemeester Ravestein
opende open dag en click-brickte bij nieuwbouw kantoren De Jong

Dag van de Bouw
28 mei "Dag van de bouw" open huis nieuwbouw project De Jong 

Milieu Verantwoord Ondernemen
22 februari koplopersproject MVO afgerond met symposium waar ook wij gastspreker waren

Twitter
Vanaf febr.'11 is twitter ook op de site te volgen

Winterfair
Wij stonden 10 dec. op de winterfair Gorredijk in kader van Meer Met Minder met Gaswacht Inhome.

GlasSubsidie 
M.i.v. 3-12 is de subsidiepot Isolatieglas leeg, ontvangen waardebonnen zijn nog geldig.

D.J.G.
Wij hebben gisteren 15-11 de nieuwbouw van de kantoren voor De Jong Gorredijk in opdracht gekregen. DJG is al sinds 1965 klant bij ons bedrijf! De nieuwbouw start in 2011 en moet oktober gereed zijn.

Noflik & Duorsum Wenje
8 november bijeenkomst dorpshuis te NijBeets voor energiebesparing http://www.opsterland.nl/content.jsp?objectid=23167

Sven Kramer & Bouwbedrijf Posthumus?
http://nos.nl/video/186439-kramer-shorttrack-minder-schaatsen.html

F.  Posthumus overleden
tot onze grote spijt is oprichter en naamgever van ons bedrijf 15 september jl. onverwacht overleden zie onderaan voor overlijdensbericht

Van 19% naar 6% BTW !
Had U al verbouw of onderhoud plannen? Het wordt nu interresant om deze uit te voeren. Klik "nieuws" in hoofdbalk en kijk onderaan voor de volledige nieuwsbrief!

Milieubarometer

Wij hebben voor onze eigen bedrijfsvoering de milieuwbarometer 2010 ingevoerd. 

Meer met Minder 
Bouwbedrijf Posthumus is partner geworden met Inhome Gaswacht voor de uitvoering van isolerende maatregelen. Samen met nog een aantal partners is er een samenwerkinsovereenkomst gesloten en n loket gevormd: de maatwerkadviseur van Gaswacht Inhome. Voor info bel/mail ons of 0800-1587 of Anne Gorter 0621-267543.

Bouwvak
De laatste werkdag werd gevierd met een boottocht als verassing i.p.v. de gebruikelijke BBQ op de werkplaats. Met de Turfroute als opstapplaats voor de deur werd met Swarte Jildert koers gezet naar cafe Ulesprong waar het eten al klaar stond. Op de terugweg kon de Rolbrege met een paar centimeter over gepasseerd worden. Natuurlijk moest er nog even bij cafe Spaltenbrege aangestoken voor wat (extra?) versnaperingen.

Nieuwsbrief Bouwend Nederland BTW verlaging;

Uitleg maatregel verlaagde btw-tarief

Uitleg maatregel verlaagde btw-tarief

Het kabinet heeft een aantal belangrijke besluiten genomen om de bouwsector verder te ondersteunen en de woningmarkt te stimuleren. In een brief aan de leden zijn die maatregelen - waaronder het verlaagde BTW tarief van 6% - toegelicht. Om mogelijke onduidelijkheden over het verlaagde btw-tarief weg te nemen, treft u hieronder een nadere uitleg van deze maatregel aan in de vorm van meest gestelde vragen en antwoorden en wordt ook aangegeven voor welke periode de regeling geldt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?

  • Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
  • Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
  • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
  • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning).

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op:

  • glazenwassen;
  • aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
  • het vervangen van gordijnen en zonwering;
  • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
  • de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie-herstelwerkzaamheden;
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vr 1 juli 2011. 

De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde btw-tarief van toepassing?
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vr 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vr 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd. 

Mijn verbouwing wordt in juli 2011 afgerond, geldt het verlaagde btw-tarief?
Als de werkzaamheden niet vr 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vr 1 juli 2011 zijn verricht. 

Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste btw-tarief toe te passen.
Als u twijfelt of het juiste btw-tarief is toegepast, informeer dan bij de aannemer. 

Moeten aannemers een vergunning aanvragen om het verlaagde tarief te mogen hanteren?
Nee, een vergunning is niet nodig. 
  
Mogen alleen aannemers het verlaagde btw-tarief hanteren?
Nee, de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex als die hun woning renoveren of verbouwen?
Ja, ook in deze situatie geldt het verlaagde btw-tarief. Ook aanleunwoningen en studentenflats komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief. 

Valt de verbouwing van een garage onder de regeling?
Ja, ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip woning als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

Geldt het verlaagde btw tarief ook voor nieuwbouwwoningen die worden opleverd na 1 oktober 2010?
Het verlaagde btw-tarief geldt uitsluitend voor renovatie en herstel van woningen die na eerste ingebruikneming 2 jaar oud zijn. Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking. 

Hoe wordt voorkomen dat de wijzingen in het btw-tarief worden gebruikt/misbruikt voor verkapte prijsverhogingen?
Om ervoor te zorgen dat consumenten optimaal profiteren van het verlaagde btw-tarief heeft minister De Jager vooraf overleg gevoerd met Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze organisaties gaan zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant. 

Ik heb al een prijs afgesproken met mijn aannemer, moet de aannemer de prijs nu aanpassen omdat het verlaagde btw-tarief van toepassing is?
Indien de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vr 1 juli 2011 dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing. De ondernemer moet dan 6% btw in rekening brengen. Indien er al een deelfactuur met 19% btw is afgegeven, dan moet de ondernemer het tarief in de eindfactuur te corrigeren. 

Vallen sloopwerkzaamheden onder de regeling?
Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van alleen sloop van een object valt dit niet onder de regeling. 

Vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van dubbel glas in een woning ook onder de regeling?
Ja.

Heeft u nog vragen? Kijk op www.bouwendnederland.nl/verlaagdbtwtarief of neem contact op met Bouwend Nederland Advies op 079 - 3 252 250 of via advies@bouwendnederland.nl. Ook op de website van het ministerie van Financin is informatie te vinden over het verlaagde btw-tarief.

Pers Speerpunten Feiten en cijfers
Prinsjesdag 2009
Persberichten
Publicaties pers
Brieven Kamer en Kabinet
Kredietcrisis
Columns Brinkman
Beeldbank
Video's
Economische crisis
Woningmarkt
Duurzaamheid
Aanbesteden & contracten
Water
Mobiliteit
Ketenoptimalisatie
Onderwijs
Arbeidsomstandigheden
Modern personeelsbeleid
AOW
CAO
Bouwkosten
Bouwproductie
Conjunctuur
Demografie
Regionale markt
Woningmarkt

  

Twitter

Login

This system is for the use of authorized users only.

Copyright 2010. All rights researved | Powered by CMSimple
developed by Partha Deltadesh|Login|Sitemap